Kolsbro hästklubb – hantering av personuppgifter

 

Ansvarig för personuppgifter:

Amanda Molin Falkhede

kolsbrohastklubb@gmail.com

0707955953

 

Rättslig grund:

Kolsbro hästklubbs rättsliga grund för att hantera sina medlemmar personuppgifter bygger på samtycke. Samtycket ska även ges genom en aktiv handling, Kolsbro hästklubb ber nya och gamla medlemmar att mejla sina uppgifter till klubbens ansvarige för personuppgifter samtidigt som medlemsavgiften betalas.

 

  • Samtycket är frivilligt och kan när som helst återkallas.
  • Samtycket är specifikt för de uppgifter vi har frågat efter och användningsområdet för dessa.
  • Medlemmarna måste lämna samtycke genom en tydlig och aktiv handling.
  • Medlemmarna ska få information om insamlandet av personuppgifter och dess användningsområde innan samtycke lämnas.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Klubben samlar in medlemmarnas namn, adress, telefonnummer, meljadress samt födelsenummer (sex första siffrorna i personnummer).

 

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in uppgifterna för att kunna nå ut till våra medlemmar med relevant information om aktiviteter klubben planerar samt information om vad klubben gör. Vi skickar ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Vi kommer även använda personuppgifter för att kunna söka bidrag hos myndigheter och sponsorer.

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas så länge som du är medlem i klubben, avslutar du ditt medlemskap raderas dina personuppgifter.

 

Vart kan medlemmar vända sig om de vill få ett utdrag av sina uppgifter eller få dem raderade?

Varje medlem har rätt att begära ut vilka uppgifter klubben har om medlemmen, för att få ett utdrag om sina uppgifter, återkalla sitt samtycke om sparade personuppgifter eller få felaktiga uppgifter rättade kontaktar medlemmen klubbens utsedda ansvariga för personuppgifter.

 

Säkerhet

Personuppgifterna kommer att sparas på i ett dokument på en låst dator. Endast styrelsen i klubben har tillgång till dokumentet. Medlemmarna mejlar själv in sina personuppgifter till klubbens mejladress, dessa mejl sparas inte, personuppgifterna förs över till klubbens medlemsregister och sedan raderas mejlet.